Hva er sabino?

De engelske betegnelsene er i parentes. Alle bildene er av Curlyhester. Klikk på et bilde for å se en forstørrelse og for mere informasjon om hesten.

Broket (pinto) er ikke en farge men et mønster av mer eller mindre hvitt på kroppen som kan finnes i kombinasjon alle farger. Broket mønster opptrer i tre hovedgrupper; tobiano, overo og sabino.


Tobiano

DCC Hot Shot DCC Apache Scout Tobiano botet (tobiano pinto) er den vanligste i Norge og ses ofte på shetlandsponnier. Kjennetegnes av store og skarpt avgrensede felt av hvitt på kroppen, ofte går det hvite over ryggen og ofte er bena hvite. Man kan beskrive det som om det hvite har blitt helt over hesten ovenfra. Typisk er hesten til høyre, de hvite feltene går over ryggen og bena er hvite. Hesten til venstre uttrykker ikke mønsteret like mye, men det er lett å skille den fra de andre mønstrene fordi den ikke har mere hvitt på hodet enn en helfarget (solid colored) hest. Tobiano nedarves dominant. Det vil si at det uttrykkes i heterozygot tilstand, hvilket igjen betyr at det holder at hesten har ett tobiano gen for at den skal være tobiano. Hvis man krysser to tobianos har avkommet sjanser for å bli homozygot for tobiano. Dette betyr at den har to gen for tobiano og fører genet videre til alle avkommene, som vil uttrykke tobiano. Det finnes en blodprøveanalyse man kan gjøre, som med stor grad av sikkerhet kan påvise om hesten er homozygot for tobiano.

Overo

Shoshoni Overo botet (overo pinto) skiller seg fra tobiano ved at de hvite feltene er mer konsentrert til siden, magen og hodet. Man kan beskrive det som om det hvite har blitt sprøytet på fra siden. Spesielt hos det som kalles innrammet (frame) overo er dette tydelig, hesten har da en farget "ramme" som går langs ryggen, magen, skuldere og bakbarten, mens det er hvitt i midten. Hesten på bildet er ikke inrammet, men kjennetegnes tydelig av de hvite flekkene på magen, hodet og at det ikke er spesielt mye hvitt på bena. Overo nedarves dominant på samme måte som tobiano, men med et par viktige forskjeller. Overo kan være dødelig i homozygot tilstand. Slike føll har en defekt som gjør at de ikke kan overleve og de dør få dager etter fødselen. Heldigvis finnes det en blodprøveanalyse som kan fortelle om hesten er bærer av det som kalles for lethal white. En slik hest bør ikke parres med en annen bærer da det er 25 % sjanse for at føllet blir homozygot. En annen viktig forskjell mellom overo og tobiano er at det ofte skjer tilsynelatende crop-outs av overo. Det vil si at det blir født et overo føll fra to ikke brokete (solid colored) foreldre. Noen av disse crop-outs kan forklares ved at den ene eller begge foreldrene er en minimal overo, for eksempel har den kun en ørliten hvit flekk på magen (slik som moren til hesten til høyre). Andre crop-outs er muligens mutasjoner. Slike crop-outs fører genet videre på vanlig dominant måte til sine føll. Bortsett fra vanlig overo og innrammet overo, finnes det nok en type som kalles splashed white. De sistnevnte ser ut som om de har løpt gjennom en dam av hvit maling.

Sabino

Sabino botet (sabino pinto) skiller seg fra tobiano og overo på flere måter. Det viktigste er at sabino-genet ikke henger sammen med lethal white. Det er derfor risikofritt å avle sabino med sabino. Sabino nedarves dominant, men er heller en samling gener enn et enkeltstående gen. Hvordan mønsteret blir avhenger av hvor mange av disse genene hesten har. Mange hester er minimalt sabino, hvilket krever et trenet øye for å se. Først når en slik hest blir krysset med andre sabinos kommer genet opp til overflaten for full styrke. Sabinogenet kan derfor ligge uoppdaget i flere generasjoner.

En sabino har mer eller mindre hvitt på kroppen, og mer eller mindre hvite hår i blandet pelsen på de delene som ikke er hvite. Man kaller det sabino avtegn (sabino markings) og sabino stikkelhår (sabino roan), men sabinogenet har ingen sammenheng med det virkelige genet for stikkelhår (true roan), og nedarves separat. Det har heller ikke noe med skimmelgenet å gjøre. En hest kan imidlertid ha et eller begge av disse genene i tillegg til sabinogenet, men det vil være ganske sjeldent. Hvordan se forskjell på en virkelig stikkelhår og en sabino stikkelhår? En virkelig stikkelhår har mørkere hode enn kropp. En sabino har samme farge på hodet som på kroppen, om den da ikke har hvitt hode eller stort bles som er vanlig hos sabino. Hvordan se forskjell på en skimmel og en sabino? Her må man se på avtegnene først og fremst, samt at skimmelen vil ofte være mere gråaktig. På en sabino vil det ofte se ut som om det hvite kommer nedenfra, da høye sokker er vanlig, og hvitt på magen.

Man kan teste for et av genene i sabino-komplekset, kalt Sabino 1, fra en hårprøve. KreskinMinimum sabino
En minimum sabino kan gjenkjennes et eller flere av følgende kjennetegn:
- Hvite hår i blandet i pelsen.
- Hvit flekk på magen.
- Sokker med uregelmessig kant, skyter gjerne opp på forsiden av hasen eller låret.
- Stort bles eller hvitt på underleppen.
Legg merke til sokkene til hesten til høyre, hvordan de går i en spiss opp på forsiden av bakbena. I tillegg til bleset har han en hvit flekk på underleppa.

Medium sabino
En medium sabino har som oftest stort bles, hvit underleppe, høye uregelmessige hvite sokker (spesielt på bakbeina) som gjerne skyter som et lyn opp på lårte, hvite flekker på magen, og mer eller mindre stikkelhåret pels. Det finnes også sabinos nesten uten avtegn, som allikevel har den stikkelhårete pelsen. Og motsatt finnes det også sabinos som har mye hvite avtegn, men lite stikkelhår. Under ser du bilder av forskjellige sabinos.

Sterkt sabino
En slik sabino har store hvite felt på kroppen. Kanskje er den nesten helt hvit, med enkelte fargete flekker, f.eks. på toppen av hodet (medicine hat), på krysset og på brystet (shield). De fargete flekkene er stikkelhåret (sabino roan) og ofte melert i kanten. En sabino med rød grunnfarge har gjerne mere hvitt på seg enn en med brun/svart grunnfarge.

J Silverheels J Silverheels Maksimum sabino
En maksimum sabino er helt hvit, og har noen ganger blå øyne. Huden mangler pigment og er rosa. Hvis man parrer en maksimum sabino med en medium eller sterkt sabino (loud sabino), vil avkommet oftest også bli maksimum sabino, men ikke alltid. Hesten til høyre (føll- og voksenbilde) har maksimum sabino mor (bildet til venstre) og medium sabino far og morfar (hesten til høyre under medium sabino). Mormor og mormors mor var også hvite. Hvis man parrer en maksimum sabino med en helfarget hest vil avkommet mest sannsynlig bli medium eller sterkt sabino....

Press BACK in your browser to go back to previous page. --- No frames visible, stuck in somebody else's frames or is it wrong language? Go to the front page and start over.
Trykk på TILBAKE i nettleseren din for å gå tilbake til forrige side. --- Ingen ramme synlig, sitter du fast i andre sine rammer eller er det feil språk? Gå til forsiden og start på nytt.