Veibeskrivelse til Krone Gård i Hillestad

Krone Gård ligger med lett adkomst bare fire km fra nye E18.
Beregn din egen reiserute på Google Maps. For "Til-sted" tast inn Hvittingfossveien 373.

GPS: Hvis du har en eldre GPS og ikke finner Hvittingfossveien 373, prøv Hvittingfossveien 369, 367, 365. Kjør deretter etter beskrivelse. Velg IKKE Hvittingfossveien generelt, for den er tre mil lang og går fra Holmestrand til Hvittingfoss, og du havner på midten et helt annet sted.

Lene Krone, Hvittingfossveien 373, 3089 Holmestrand.
Tel. 93803906 / 33051422

FRA NYE E18 NORDFRA (Oslo / Drammen)

Avkjøringen er skiltet med Hof, Hvittingfoss og Holmestrand V.
Når du har tatt av, følg skiltene mot Hof/Hvittingfoss i rundkjøringen. Obs, hvis du har GPS kan det hende denne foreslår at du skal ta av mot Hillestad i denne rundkjøringen. Ikke gjør det, fordi det er den gamle Hvittingfossveien som er lang og svingete. Tar du mot Hof/Hvittingfoss kommer du på en ny, fin vei som er mye raskere.
Etter 2-3 km på den nye veien kommer du til rundkjøringen på Kronlia. I denne ta til høyre mot Hof/Hvittingfoss.
Etter ca 900 meter går det en grusvei inn/opp til venstre, obs følg med på tripteller, det er inget skilt ved avkjørselen. Det er rett etter siste gatelyset (gatelysene er på høyre side, men du skal svinge til venstre). Fra asfaltveien synes en låve (på venstre side, på toppen av bakken) som det står Strand Elektro på. Denne grusveien skal du ta inn på. Det er et postkassestativ litt opp i bakken.
Hvis du passerer kommuneskiltet til Hof har du kjørt for langt på asfaltveien.
Ta inn på grusveien og kjør opp til gården som heter Strand (Elektro), kjør gjennom denne gården og fortsett videre. Innerst i grusveien (ca 750 m) ligger Krone. Gult hus og rød låve.

FRA NYE E18 SØRFRA (Tønsberg / Kristiansand)

Avkjøringen er skiltet med Hof og Holmestrand V.
Dette er avkjøringen som ligger mellom Holmestrand og Sande-avkjøringene.
Når du har tatt av, følg skiltene mot Hof/Hvittingfoss i rundkjøringene. Obs, hvis du har GPS kan det hende denne foreslår at du skal ta av mot Hillestad i den andre rundkjøringen. Ikke gjør det, fordi det er den gamle Hvittingfossveien som er lang og svingete. Tar du mot Hof/Hvittingfoss kommer du på en ny, fin vei som er mye raskere.
Etter 2-3 km på den nye veien kommer du til rundkjøringen på Kronlia. I denne ta til høyre mot Hof/Hvittingfoss.
Etter ca 900 meter går det en grusvei inn/opp til venstre, obs følg med på tripteller, det er inget skilt ved avkjørselen. Det er rett etter siste gatelyset (gatelysene er på høyre side, men du skal svinge til venstre). Fra asfaltveien synes en låve (på venstre side, på toppen av bakken) som det står Strand Elektro på. Denne grusveien skal du ta inn på. Det er et postkassestativ litt opp i bakken.
Hvis du passerer kommuneskiltet til Hof har du kjørt for langt på asfaltveien.
Ta inn på grusveien og kjør opp til gården som heter Strand (Elektro), kjør gjennom denne gården og fortsett videre. Innerst i grusveien (ca 750 m) ligger Krone. Gult hus og rød låve.

FRA REVETAL / SEM / TØNSBERG

Følg Bispeveien fra Tønsberg/Sem (det er skiltet mot Hof fra Tønsberg) til rundkjøringen på Kronlia. Ved Kronlia, kjør rett fram mot Hof/Hvittingfoss.
Etter ca 900 meter går det en grusvei inn/opp til venstre, obs følg med på tripteller, det er inget skilt ved avkjørselen. Det er rett etter siste gatelyset (gatelysene er på høyre side, men du skal svinge til venstre). Fra asfaltveien synes en låve (på venstre side, på toppen av bakken) som det står Strand Elektro på. Denne grusveien skal du ta inn på. Det er et postkassestativ litt opp i bakken.
Hvis du passerer kommuneskiltet til Hof har du kjørt for langt på asfaltveien.
Ta inn på grusveien og kjør opp til gården som heter Strand (Elektro), kjør gjennom denne gården og fortsett videre. Innerst i grusveien (ca 750 m) ligger Krone. Gult hus og rød låve.

FRA HOLMESTRAND

Følg Hvittingfossveien til rundkjøringen på Kronlia (over nye E18 og så tre km, følg skiltene til Hof/Hvittingfoss).
Ved Kronlia, ta til høyre mot Hof/Hvittingfoss.
Etter ca 900 meter går det en grusvei inn/opp til venstre, obs følg med på tripteller, det er inget skilt ved avkjørselen. Det er rett etter siste gatelyset (gatelysene er på høyre side, men du skal svinge til venstre). Fra asfaltveien synes en låve (på venstre side, på toppen av bakken) som det står Strand Elektro på. Denne grusveien skal du ta inn på. Det er et postkassestativ litt opp i bakken.
Hvis du passerer kommuneskiltet til Hof har du kjørt for langt på asfaltveien.
Ta inn på grusveien og kjør opp til gården som heter Strand (Elektro), kjør gjennom denne gården og fortsett videre. Innerst i grusveien (ca 750 m) ligger Krone. Gult hus og rød låve.

FRA HVITTINGFOSS / KONGSBERG

Følg Hvittingfossveien i retning Holmestrand, ca 1 mil fra Hvittingfoss.
Etter at du har passert kommuneskilt det står Holmestrand på, gjør veien en slakk kurve til høyre. Rett etter kurven går det en grusvei inn/opp til høyre, den kommer brått på, det er inget skilt ved avkjørselen. Det er litt før gatelysene starter. Fra asfaltveien synes en låve (på venstre side, på toppen av bakken) som det står Strand Elektro på. Denne grusveien skal du ta inn på. Det er et postkassestativ litt opp i bakken.
Hvis du passerer kommuneskiltet til Hof har du kjørt for langt på asfaltveien.
Ta inn på grusveien og kjør opp til gården som heter Strand (Elektro), kjør gjennom denne gården og fortsett videre. Innerst i grusveien (ca 750 m) ligger Krone. Gult hus og rød låve.

Press BACK in your browser to go back to previous page. --- No frames visible, stuck in somebody else's frames or is it wrong language? Go to the front page and start over.
Trykk på TILBAKE i nettleseren din for å gå tilbake til forrige side. --- Ingen ramme synlig, sitter du fast i andre sine rammer eller er det feil språk?
Gå til forsiden og start på nytt.