Om gangartshester

Artikkelserie skrevet av Lene Jensen

Svensk oversetting på www.bornemark.com/bornemarkensgard

DEL 1. Hva er en gangartshest og hvilke mjuke gangarter finnes det?
DEL 2. Hvordan avle for mjuke gangarter?

DEL 1. Hva er en gangartshest og hvilke mjuke gangarter finnes det?

En gangartshest (gaited horse) er en hest som har en eller flere firtaktige gangarter i tillegg til skritt (full galopp er også firtaktig, men det ser vi bort fra her). I tidligere tider da hesteryggen var det mest brukte framkomstmiddel, var gangartshester de foretrukne ridedyrene siden rideturen er mere behagelig for rytteren. Etter at det ble vanlig med veier og man kunne kjøre med hest og vogn, ble det viktigere med en vognshest som kunne trave raskt. De mjuke gangartene (soft gaits, intermediate gaits) forsvant litt etter hvert. I den nye verden og på Island kom veiene mye senere og gangartene har blitt bevart i en rekke hesteraser.

I Skandinavia kjenner vi best til Islandshesten med sin tølt. Blant gangartshestene i Amerika finner vi Tennessee Walking Horse, American Saddle Bred, Missouri Fox Trotting Horse, Peruvian Paso, Paso Fino, Spotted Saddle Horse, Rocky Mountain Horse, Kentucky Saddle Horse, Singlefooting Morgan, Montana Saddler og mange flere.

Felles for alle gangartene er at høvene treffer marken i samme rekkefølge. Hvis vi begynner sekvensen med venstre bakben er rekkefølgen slik: VB – VF – HB – HF og så videre, identisk med skritt. Det som skiller de ulike gangartene er farten, tidsintervallet mellom nedsetting av bena, kneløft og haseaksjon, schwung, undertramp, holdning med mere.

Man skiller mellom diagonale, square og laterale gangarter. For å illustrere: Trav er en diagonal gangart; med et høyreben og et venstreben som beveges samtidig. Skritt er en square gangart; det går like lang tid mellom hver hov som treffer marken, en jevn rytme. Passgang er en lateral gangart hvor samme sides benpar beveges samtidig.

Nå til de myke gangartene. Jeg skal bare ta med det mest grunnleggende her.

Running walk er square, altså en jevn rytme.

VB-VF-HB-HF-VB-VF-HB-HF-VB-VF-HB-HF

Foxtrot er diagonalt. Man ser det diagonale benpar føres fram samtidig, men framfoten settes ned før bakfoten, det blir en stakkato rytme som er lett gjenkjennelig for øret. I Amerika sier de: A Chunk Of Meat And Two Po-Ta-Toes, og måten man sier denne setningen på beskriver rytmen i foxtrot.

VB--(VF-HB--HF-VB)--(VF-HB--HF-VB)--VF-HB--HF

Her har jeg beholdt VB som det første benet i sekvensen, men satt parentes rundt hvordan foxtrotsekvensen vanligvis blir beskrevet, med venstre framben først.

Stepping pace har samme rytme som foxtrot, men er en lateral gangart. Den ser passaktig ut, men siden den er firtaktig er den behagelig for rytteren. Samme sides benpar føres fram samtidig men bakhoven treffer marken før framhoven.

(VB-VF--HB-HF)--(VB-VF--HB-HF)--(VB-VF--HB-HF)

Tølt, eller rack som det kalles på engelsk, er egentlig en square gangart. Men noen ganger vil en 4-gjenger (som har skritt, tølt, trav og galopp) være mere travaktig (trotty) i tølten og det blir det som kalles travtølt, en diagonal gangart. 5-gjengerne som har passgang i tillegg, har ofte en mere passaktig (pacy) tølt, det kalles passtølt, en lateral gangart.

Man kan rangere noen av gangartene fra diagonalt til lateralt:
Trav - fox trot - running walk - stepping pace - pass. Trav og pass er totaktige og kalles "hard gaits" i motsetning til "soft gaits".

Mange hester har mere enn en mjuk gangart. Da vil hesten naturlig bevege seg i den gangarten som passer best for farten i øyeblikket. Når det gjelder farten på de ulike gangartene nevner jeg dem her fra langsomt til hurtig; fox walk/flat walk, langsom rack/tølt, fox trot, stepping pace/indian shuffle, singlefoot, running walk, hurtig rack/tølt. Det er store indviduelle forskjeller. Noen hester kan gå raskere i stepping pace enn andre kan gå i running walk, osv.

Når det gjelder Curlyhestene anslår man at bare omlag 10 % har en eller flere mjuke gangarter. Den vanligste er fox trot, som kommer fra Curly Jim-linjen og iblanding av Missouri Fox Trottere. Foxtrotterne kan ofte også flat walk og rack. De få mustang Curlyhestene som er gangartshester og de få som kommer fra Damele-linjen tenderer til å ha en stepping pace/indidan shuffle. Det finnes også Curlyhester som kan running walk, singlefoot og rack.

Foxtrot vises av *Buttercup T, ABC-1664. Eier: Deserter Creek Curlies, Kentucky, USA.
Far: *Walker's Prince T no. II. Mor: *Annie's Rose Bud T.
Buttercup er en eldre fullsøster til vår Walker's Queen B.

Buttercup har et diagonalt benpar med bakkekontakt, og det andre benparet på vei fram. Legg merke til at frambenet kommer til å settes ned før bakbenet.Stepping pace vises av *BB Copper Sun, ABC-1557. Eier: Curly Connection, California, USA.
Copper Sun er en hingst fra Damele-linjen og er en av de få slike som er gangartshester.

Copper Sun beveger samme sides benpar samtidig (lateralt), men legg merke til at bakhoven kommer til å settes ned kort tid før framhoven.

Hvordan se forskjell på trav og foxtrot?

(Hesten på bildene er *Stormy's Northern Light.)
Eier: Anita Løvli, Hof.

På begge bildene har et diagonalt benpar bakkekomtakt. På begge bildene er et framben i luften foran frambenet i bakken. Men legg merke til bakbenet som er i luften.
På det øverste bildet er bakbenet like langt framme i bevegelsen som det diagonale frambenet, og benparet kommer til å settes ned samtidig: trav.
På det nederste bildet er bakbenet "etter" frambenet i bevegelsen. Frambenet kommer til å settes ned før bakbenet: foxtrot.

Til toppen


DEL 2. Hvordan avle gangartshester?
Obs! Dette er skrevet i 2002 og trenger oppdatering ang. hvilke hester som finnes!

GENETIKK

Først litt om gener. Alle gener sitter i par hvorav en fra hver forelder. Vi skiller mellom gener som enten er dominante eller recessive, og additive gener.

Et eksempel på dominante/recessive gener:

En hest som har et gen for rød farge (fuks) og et gen for svart farge, vil være svart (dette kalles heterozygot, hvilket betyr at genparet består av to ulike gener). Svart dominerer over altså over rødt. Rødt er recessivt for svart. Man kan ikke se på den svarte hesten om den bærer på et recessivt gen for rødt, eller om den har to gener for svart (hvilket kalles homozygot; to like gener). Dette er enkelt.

Et eksempel på additive gener:

De fleste gener er additive. Om man parrer en stor hest med en liten hest, får man som regel et avkom som har størrelse et sted i mellom. Genene som bestemmer størrelse kalles additive. Man kan også si det slik at at det er så mange genpar som er med på å bestemme hvor høy, lang, og tung en hest skal bli, at en forandring i et eneste genpar har liten innvirking på totalresultatet.

Bevegelser og gangarter er stort sett additive gener. I praksis vil det si at om man parrer en gangartshest med en hest som ikke er gangartshest, vil avkommets evne til gangarten være et sted i mellom foreldrenes evne. Noen ganger arver avkommet egenskapen tilnærmet opp mot den ene forelderen, og blir enten gangartshest eller ikke gangartshest. Oftest vil avkommet få en svak tendens til gangarten. Skal man avle gangartshester med en stor grad av forutsigbarhet, bør man parre gangartshest med gangartshest. Dette er til stor del gjort i Curly Jim (foxtrotter)-linjen blant Curlyhestene. Man har parret gangartshester med gangartshester i flere generasjoner. Derfor får man gangartsføll med stor grad av forutsigbarhet fra denne linjen.

Det hører med til historien at gener ikke alltid oppfører seg som forventet. I enkelte raser hvor gangartshester er eller har vært uønsket og man i mange generasjoner har forsøkt å avle det bort, popper det enkelte ganger opp individer som har mjuke gangarter.

I flere av blodslinjene blant Curlyhestene skjer dette fra tid til annen. Plutselig dukker det opp en gangartshest fra foreldre som man ikke har kjent til har hatt gangarten, eller hvor helsøsken ikke er gangartshester. Mer om blodslinjene senere.

En hest har gener som styrer evnen til skritt, trav og pass. I en god gangartshest finnes det gener for både trav og pass, men framfor alt et sterkt gen for skritt. Det er dette som gjør at hesten beveger seg raskt i firtaktige gangarter, hvilke er en videreutvikling av skritt. Passgang ser ut til å nedarves i større grad enn trav. I undersøkelser av parringer mellom travere og passgjengere blant Standardbreds (amerikansk sulkyhest) viser det seg at avkommet oftere blir passgjenger enn det blir traver. Noen kan også gå løp i begge gangarter. Om man vil få et gangartsføll er det imidlertid ikke bare å parre en hest som traver med en hest som går passgang. Det viktigste er evnen til å bryte opp den totaktige gangarten (travet eller passgangen) til en firtaktig gangart (running walk, foxtrot, stepping pace etc.),

EKSTERIØR

Eksteriøret er svært viktig når det gjelder hvor sterk evne hesten har til gangarter, for hvilke gangarter som faller naturlig for den, samt hvordan den utfører gangartene. En typisk gangartshest har et annet eksteriør enn en Araber eller Quarterhest. En gangartshest skal ha lett muskulatur, mer som en maratonløper enn en sprinter om man sammenligner med idretten. Den skal ikke være bygd som en tønne med et ben i hvert hjørne. I fram og bakben, helt fra hoven og opp til skulder og bekken, har den lange skjelettdeler som er forholdsvis mer hellende (liggende) enn hos andre hester. Dette gir god fjæring. Gangartseksteriør er en hel vitenskap, hvor man måler vinkler og lengder på skjelettdeler. Jeg skal ikke gå mere i detalj på dette tidspunkt, men ta for meg eksteriøret spesifikt i en senere del.

På internett er www.gaitedhorses.net en bra ressurs, med endel eksteriørleksjoner. På diskusjonsgruppen GaitedCurly har vi hatt flere verdifulle eksteriørleksjoner med en ekspert på emnet. På internettsiden groups.yahoo.com/group/GaitedCurly kan man melde seg inn og lese de tidligere leksjonene. Her kan man også spørre om ting man lurer på, sende bilde av sin egen hest og få hjelp til å vurdere eksteriøret i forhold til gangarter.

BLODSLINJENE

Resten av denne delen i artikkelserien vil omhandle gangartshestene blant Curlyhestene. Til tross for at det ofte står i rasebeskrivelser man leser at "de fleste har en naturlig running walk", er dette ikke tilfelle. Man anslår at 10-15 % av populasjonen kan kalles gangartshester. Derimot er det et trekk ved mange Curlyhester at de har et markbundet flytende trav, noe som gjør travet behagelig for rytteren. Mange av Curlyeierne i Amerika har Curlyhester som første hest, og har kanskje aldri prøvd å ri en riktig gangartshest. Da kan det være lett å tro at nettopp den egne hesten er gangartshest, når den faktisk ikke er det. Skal man kjøpe en hest som gangartshest, bør man alltid be om en video på gangarten og eventuelt få hjelp til å avgjøre hva slags gangarter den viser fram.

Når man skal spore opphavet til gangarten hos en hest, eller forsøke å se på stamtavlen om det dreier seg om en gangartshest, må man kunne blodslinjene og vite hvilke av stamfedrene som er gangartshester selv. Først vil jeg nevne at enkelte ganger kan det finnes gangartshester blant de Curlyhestene som fanges inn som villhester og adopteres bort. Med disse er det vanskelig å spore opphavet til gangartene. Det finnes også enkelte Curly gangartshester som er krysninger mellom en ikke-gangarts Curly og en gangartshest av en annen rase, for eksempel en Tennessee Walking Horse. De har dermed fått krøllene fra den ene forelderen og gangarten fra den andre.

Jeg skal ta for meg de ulike blodslinjene innen Curlyavlen og gangarthestene innen dem.

Damelelinjen

*Copper D, ABC-2, født i 1949, sønn av en Quarterhingst og en Curlyhoppe. Dette er Damelefamiliens stamhingst, som de startet Curlyavlen med etter den harde vinteren i 1951-52. Praktisk talt alle Curlyhester fra Damelelinjen kan spore sitt curlygen til denne hingsten. Det ryktes at *Copper D var en gangartshest, og likeså hans datter *The Copper Mare, ABC-600, født i 1967. Det har ikke vist seg å være utbredt med gangartshester fra denne linjen, men EN riktig fins det.

Det er *BB Copper Sun, ABC-1557, født i 1991. Denne hingsten har et forrykende stepping pace, nesten opp mot flyvende pass (se forrige del i artikkelserien for informasjon om de ulike gangartene). Hans mor er *The Copper Mare. Farens blodslinjer er til mesteparten ukjent så det er usikkert hvor han har fått gangarten fra. *BB Copper Sun har blitt brukt på både gangartshopper og ikke gangartshopper, og det har vist seg at moren bør være gangartshoppe for at avkommet skal arve gangarten. *BB Copper Sun og flere av hans gangartsføll er registrert i American Gaited Horse Association.

Damelefamilien anvendte Morganhingsten Ruby Red King i Curlyavlen. Ruby Red King skal visstnok være en såkalt single-footing Morgan, altså en gangartshest. Enkelte av hestene som hevdes å være gangartshester kan ha fått det fra Ruby Red King. Damele hadde også i sin tid en American Saddle Bred som det kan finnes blod fra i noen av Curlyhestene.

Native American-linjen (også kalt Bad Warrior-linjen)

Denne linjen stammer fra Curlyhestene som Cheyennekrigeren Bad Warrior solgte til Slim Berndt på 30-tallet. Nylig avdøde Ernest Hammrich avlet på denne linjen i mange år, krysset dem med sine Quarterhester. Den eneste kjente gangartshest fra denne linjen er hingsten *Frostfire's Big Mac, ABC-651, født i 1980. Han har indian shuffle, en gangart som har fotfall som stepping pace, men med mindre løft i steget. Det virker ikke som om noen av avkommene hans har arvet gangarten, men så har han heller ikke blitt brukt på noen gangartshopper. Forhåpningsvis vil han får sjansen til det før han blir for gammel.

En hingst fra denne linjen, *Warrior's Big Sioux, har blitt brukt på gangartshopper, og enkelte av føllene har blitt gangartshester selv om hingsten ikke har gangarten selv.

Aishihik-linjen

Denne linjen stammer fra Curlyhester ved Aishihiksjøen (uttales Eisjakk) i Alaska. Om disse var gangartshester vites ikke. Et fåtall av disse ble brakt til USA. Hoppa *Blossom, hvis mor var fra Aishihik-linjen, har en lateral gangart, antagelig indian shuffle. Hennes far er den berømte Appaloosahingsten FourMile NikNak. Mange av de tidligere Appaloosahestene er kjent for å være gangartshester (indian shuffe), så det er godt mulig at *Blossom hadde gangarten derfra. Av *Blossoms avkom er *The Yellow Hornet, ABC-878, født i 1989, kjent som en hingst med en lateral gangart. Han har mange avkom, men heller ikke han har fått sjansen til å prøve seg på gangartshopper for bedre sjanse til å videreføre gangarten.

Av dette står vi igjen med tre nålevende hingster som ikke er fra Curly Jim linjen, og som har fått gangarten fra forskjellige kilder. Alle har laterale gangarter. Et par oppdrettere i USA vil nå prøve å bevare denne gangarten ved å ta gangartshopper og parre med en av hingstene, fortsette med hoppeføllene som arver gangarten og parre med en annen av hingstene, og så videre. Lange avstander, langt tidsperspektiv og mangel på penger er hindringene. Det blir spennende å se om de lykkes.

Curly Jim-linjen (også kalt foxtrotlinjen eller Walker's Prince T-linjen)

Om man skal kjøpe en gangartshest er det lettest å finne en fra denne linjen. *Curly Jim var en foxtrotting Curlyhingst som ble brukt på lokale hopper i Missouri på 50 og 60-tallet. Disse hoppene var stort sett foxtrottere, dermed ble gangarten bevart i føllene. I ABC-stamboken finner man igjen åtte av *Curly Jims døtre. Den mest kjente av disses avkom igjen er *Walker's Prince T (heretter kalt WPT), ABC-90, født 1967. Hans far var Walker's Merry Lad, en berømt hingst med stamtavle som en Tennessee Walking Horse, men som hadde en flott rytmisk foxtrot og dermed ble registrert som Missouri Fox Trotting Horse. Moren til *WPT var *Blaze, ABC-135, en Curly Jim-datter. *WPT har 46 avkom i ABC-stamboken, hvorav 44 er curly og 2 straight. *WPT dominerer Curly Jim-linjen, men det finnes enkelte som kan føre sitt slektskap til *Curly Jim utenom *WPT og disse er verdifulle som avlspartnere til etterkommerne av *WPT, for å unngå innavl. En fordel med denne linjen er at mange er også registert som foxtrottere i Missouri Fox Trotting Horse Breeders Association (MFTHBA) eller American Fox Trotting Horse Breeders Association (AFTHBA). For at et føll skal være kvalifisert for registrering i MFTHBA må begge foreldre være registrert og faren må ha blitt vist fram og fått godkjent sitt foxtrot. AFTHBA aksepterer alle hester som beviselig (for eksempel via videoopptak) kan foxtrot, uansett avstamning. Dermed vet man at det finnes gangartshester i generasjoner bak individet.

Jeg vil ta for meg de nålevende avlshingstene fra denne linjen.

Følgende fire nålevende American Curlyhingster er registrerte og godkjente avlshingster i MFTHBA:

  1. *Sir Patrick MJT, ABC-274, født 1981 (dattersønn av *Curly Jim). En flott hingst som er mye brukt i avlen både på gangartshopper og ikke gangartshopper. Passer bra til hopper som har mye av *WPT i stamtavlen siden han ikke har *WPT selv.
  2. *Walker's Curly T, ABC-295, født 1983 (sønn av *WPT). En fin hingst som har stort sett vært brukt på ikke gangartshopper tidligere, men som nå har fått sjansen på flere gangartshopper.
  3. *Walker's Prince T no II, ABC-1076, født 1986 (sønn av *WPT). Praktfull hingst som også har konkurrert blant de beste Missouri Fox Trotterne. Mye brukt på MFT hopper.
  4. *Star's Lucky Touch, ABC HB-269, født 1997 (tippoldebarn av *Curly Jim). En ny hingst i avlen som kommer fra en blodslinje som er svakt beslektet med de ovenstående. Vil passe fint til hopper både av *WPT og *Sir Patrick blod.

Et par hingster som muligens vil registreres og vurderes i MFTHBA, men som har vært meget lite brukt i avlen er *Sad Sam T, en sønn av *Walker's Prince T no II, og *Sunshine Kypchak, en sønn av *WPT. *CR Curly Prancer er en foxtrotting hingst som også har begge foreldrene i MFTHBA (sønn av *Sir Patrick MJT) og som er noe brukt i Curlyavlen, men eierne har ikke vært interessert i å registrere ham i MFTHBA.

Gangartshingster som ikke har eller kan få MFTHBA-papirer:

  1. *Prince Charming T (heretter kalt PCT), ABC-93, født 1977 er en kjent hingst som fikk en mengde føll, alle krøllete. Han er nylig avdød. Han er en far - datter krysning på *WPT. Begge foreldrene var MFTHBA-registrert, men han ble aldri selv registrert.
  2. *Charming Prince, ABC-270, født 1983, *PCTs arvtager, har en mor som er direkte datter av *Curly Jim. *Charming Prince har også bare fått krøllete føll, og har til største delen vært brukt på ikke-gangartshopper.
  3. *Charming's Curly King, ABC-239, født 1983, er en annen av PCTs sønner. Han har blitt brukt på ikke gangarts-hopper. En av hans dattersønner, som også har Damele og Araberblod, ryktes å være gangartshest, det er *Be Jig Karmir.
  4. *Spot's Painted Chief, ABC-250, født i 1983. Nok en sønn av *PCT, er samtidig en dattersønn av *WPT. Han har vært svært lite brukt i avlen.
  5. *Kreskin, ABC-461, født 1986, er en sønnesønn av *PCT og samtidig en dattersønn av *WPT. Kreskin har også bare fått krøllete avkom hittil. Etter å ha fått ny eier i fjor er han igjen aktuell som far til gangartsføll.
  6. *Riley, ABC-1877, født 1994, er en ung hingst som har et enormt antall føll, visstnok alle krøllete, men med mødre fra alle slags raser og størsteparten av føllene er heller ikke registrert. Han har *Trojan (e. *WPT) som farfar og morfar, og *WPT en gang til som oldefar.

Ellers finnes det en mengde gangarts Curlyhingster med avkom i ABC-stamboken som er fra ren Curly Jim-linje. De som ikke er nevnt her er enten døde, solgt uten overføring av registreringspapirer (for eksempel på auksjon etter at eieren har avlidd), eller annonserer ikke sine avlstjenester gjennom de vanlige mediene. Det finnes også noen yngre hingster som bare brukes på egne hopper.

Et par unge gangartshingster i avlen som stammer mest fra Curly Jim-linjen, men som også har blod fra Damelelinjen er *DCC Drifter (dattersønn av *Trojan samt oldebarn av *WPT, har også *Peter Paint fra Damele-linjen som farfar) samt *NE Majestic Prince (sønn av *Charming Prince samt oldebarn av *WPT, har også *The Apache Kid fra Damele-linjen som morfar).

GANGARTSCURLYENE I EUROPA

Jeg nevner her importer og moderlivsimporter. Avkommene til disse igjen har varierende andel gangartsblod. Jeg tar forbehold om at jeg kan har glemt noen.

Sverige:

*Apache's Ebony Girl har 50 % gangartsblod fra Curly Jim-linjen (hun er halvsøster til *PCT), og resten Damele-blod. *Elisabeth D er en datter til single-footing Morgan Ruby Red King, med resten Damele-blod. *TEOC Stormy Charmer har om lag 75 % gangartsblod gjennom sin far *The Charmer A&M (etter *PCT) og sin mormor *Lady T (etter *WPT). Resten er Damele-blod.

Disse tre har eierne rapportert at de mer eller mindre konsistent har en mjuk gangart i tillegg til trav. Det er ikke fastslått helt hvilke gangarter det dreier seg om, men med videos i langsom avspilling skal det nok avklares etter hvert.

*Peaches, har gangartsblod fra Curly Jim-linjen i massevis (*Charming's Royal Duke, *Kreskin, *PCT og *WPT). Hun har også svært god evne til gangarter, og hun traver faktisk aldri. Peaches gjør foxtrot og running walk.

Hester med delvis gangartsblod i seg:

*Made In America og *Shoshoni (avdød) er moderlivsimporter etter *Walker's Curly T. *Dan's Goldie G har Tennessee Walking Horse blod på morssiden.

Det finnes flere hester som har Ruby Red King lenger ute i stamtavlen.

*Mead's Dakotah Gal og *Mead's Dakotah Faye har *The Yellow Hornet som far.

*Chocolate Karmir er en moderlivsimport etter *BeJig Karmir.

Normalt skal disse konsentrasjonene være for lite til at hesten selv har gangarten, men med gangartsblodet i stamtavlen bør det gi større sjanse for gangartsføll (om man parrer med en gangartshest) enn om den ikke har noe gangartsblod.

Norge:

*Walker's Queen B (også registert i MFTHBA) er en datter av *Walker's Prince no II, og går også til *WPTpå morssiden. Fikk hingsteføll (morlivsimport) i 2001 etter *Sir Patrick MJT.

*Moonlight Sonata (under registrering i AFTHBA) er en datter av *Sir Patrick MJT og har *PCT som morfar. Fikk hingsteføll (morlivsimport) i 2001 etter *Kreskin.

Begge hoppene (samt morlivsimportene) er fra Curly Jim-linjen uten innslag av Damele eller annet curlyblod. Begge har flere mjuke gangarter naturlig, som flat walk, foxtrot og rack. Begge kan også trave, og Queen kan også flyvende pass.

*LS Sassey Lady har 7/8-dels gangartsblod, fremst gjennom sin far *Walker's Curly T, og sin mormor *Goldie's Ginger T. Hun har i tillegg noe Damele blod. Sassey liker best trav foreløpig, men viser opp gangartene innimellom.

Resten av Europa:

Finnes ingen gangartscurlies etter det jeg vet. En ung hingst i Frankrike har noe gangartsblod siden har er en sønn av *The Charmer A&M. Det finnes antagelig noen med Ruby Red King eller *The Yellow Hornet i stamtavlen, men ikke nok til at de er gangarthester selv. *Aishihik Bay i Tyskland er etter *The Yellow Hornet og har Aishihik/Appaloosa blod også på morssiden.

AVSLUTNING

Interessen for gangartscurlies virker å være stigende. I Europa har det inntil nylig ikke vært føll eller unghester til salgs som beviselig er gangartscurlies. Med økende kunnskap om hvordan man skal se hvilke som er gangartshester og de nyeste importene av gangartshopper, samt hingsteføllene som kommer over i avlen etter hvert blir det bedre sjanser for å skaffe seg en gangartscurly.

Hvordan går det å krysse en gangartshest som for eksempel har stepping pace med en som har foxtrot? Normalt skal føllet bli gangartshest, men hvilken gangart den får er vanskelig å spå. Innenfor samme blodslinje kan man også finne individer som er i slekt langt ute og krysse sammen. Dette gjøres innen nå innen Curly Jim-linjen hvor de som ikke har *WPT i stamtavlen (eller svært lite) krysses med de som har mye *WPT.

De fleste litt eldre Curlyhester som har flere generasjoner med Curlies bak seg, er linjeavlet på en bestemt linje. Blodtypeprosjektet på 80-tallet viste at Curly Jim og Damele linjen har differensierte blodgrupper og er ikke så nært i slekt. Derfor passer de ypperlig å avle sammen for hybrid vigør.

Nevnes kan at hester med delvis gangartsblod ofte har et flott travsteg, selv om ikke alle har firtaktige gangarter. Dette kan være et incentiv til å benytte en gangartshingst på sine ikke gangarts-hopper, om man for eksempel ønsker å avle Curlyhester passende til dressurridning.

Til toppen

...

Press BACK in your browser to go back to previous page. --- No frames visible, stuck in somebody else's frames or is it wrong language? Go to the front page and start over.
Trykk på TILBAKE i nettleseren din for å gå tilbake til forrige side. --- Ingen ramme synlig, sitter du fast i andre sine rammer eller er det feil språk? Gå til forsiden og start på nytt.