Peter J, ABC 1(F)
*Peter J, født 1968, ABC 1(F)

Informasjon om Curlyhester

Hva er en Curlyhest?
Curlyhesten i Europa
Curlyhesten i Norge
Hvor mye koster en Curly?
Dan J, ABC 70(F)
*Dan J, født 1974, ABC 70(F), sønn av *Peter J

Hva er en Curlyhest?

Allergivennlig hest, hva er det?
American Curly Horse har krøllete pels, spesielt vinterpelsen. Man og hale er som regel krøllete også. I flere tiår har allergiske hesteelskere fått et nytt liv med Curlyhesten. Nyere forskning har bevist vitenskapelig at Curlyhesten er allergivennlig, og den er det på grunn av andre proteintyper i hud og hår, samt mindre mengder protein, enn det vanlige hester har. Man kan ikke si at Curlyhesten er 100 % allergifri siden allergier varierer svært fra person til person. Men de fleste allergikere, selv de med kraftig allergi, opplever ingen eller særdeles liten reaksjon på de aller fleste Curlyhester.

Opprinnelse
American Curly Horse er en sjelden amerikansk hesterase som det finnes to-tre tusen av i verden. Opprinnelsen er uklar. En teori man heller til er at curlygenet ble ført over fra Europa med de spanske hestene som ble fraktet over Atlanteren ved erobringen av den nye verden. Det ble av Azarea og Darwin beskrevet krøllete hester i Sør-Amerika på et tidlig tidspunkt. Disse ble nærmest utryddet og det vites ikke om de nordamerikanske curlyhestene er i slekt med de søramerikanske. En annen teori som ikke utelukker den første, er at curlygenet er en spontan mutasjon som dukker opp innimellom. Det har vært rapportert om enkelte krøllete hester opp gjennom tidene i alle verdensdeler, de første vi kjenner til er fra oldtidens Kina. I moderne tid er det kun i Nord-Amerika det har blitt avlet videre på disse enkeltindividene i større utstrekning. I mindre målestokk skal det blandt Lokai-rasen i Tadjikistan finnes en flokk med krøllete hester som har blitt avlet fram etter en krøllete hingst.

Basisen for avlen i Amerika og deres eksport til Europa og Australia er hester med et dominant curlygen, hvor hvert individ har en ubrutt linje av curlyhester tilbake i generasjonene. Det finnes imidlertid også et recessivt curlygen som gjør at to vanlige hester plutselig kan få et krøllete føll. Dette skjer når begge foreldrene er bærer av et recessivt curlygen som ikke synes om man bare har ett. Om føllet da skulle få curlygenet fra begge foreldrene blir det da krøllete. En recessiv curly avler ikke krøllene videre slik en dominant curly gjør. Recessive curlyføll dukker opp i mange forskjellige raser, og har mange likhetstrekk med dominante curlyhester.

Tidlig avl
Opp gjennom tidene har curlyhester blitt utsatt for en hensynsløs nedslakting i den tro at det var noe galt med dem. (Til og med i dag hender det at crop-out curlyføll blir gjemt bort, gitt bort uten stamtavle eller til og med avlivet. Dette skjer heldigvis sjeldnere og sjeldnere). Flere av de tidlige "oppdagere" av curlyhesten ble klar over dens gode egenskaper og begynte å avle på dem, som oftest uten å være klar over at det samme foregikk andre steder. Indianerne var blant de første som verdsatte curlyens egenskaper og avlet på dem. De så på curlyen som hellig og den fikk bare rides av høvdingen og medisinmannen. I 1971 dannet curlyentusiaster et register for curlyhester.

Noen av blodslinjene startet slik:

Disse tre blodslinjene er de mest fremtredende i dag. Det finnes flere andre som i mindre målestokk har ført sitt blod videre. De fleste av dagens curlyhester kan spore sitt opphav til en eller flere av de tre hingstene Copper D, Curly Jim eller Eli Bad Warrior's hingst (navn ukjent).

Man kan fremdeles få curlyhester som kommer rett fra villhestflokker og som dermed i mange generasjoner er utvalgt av naturen.

Eksteriørtrekk
I den tidlige avlen ble innfangede ville curlyhester blandet med de lokale hestene. Dette skjedde på flere steder i Nord-Amerika, og hver oppdretterne hadde sin egen mening om hva som kjennetegner en bra brukshest. I den moderne Curlyhesten finnes mustang, araber, morgan, suffolk draft, saddlebred, quarter, appaloosa, missouri fox trotter, belgisk trekkhest osv. alt ettersom avlsmaterialet var på stedet. Pussig nok er individene fra de rasene som ble brukt til å krysse med curlyen noen av de best stammede innenfor sin rase. Mange curlyhester kan således følge deler av stamtavlen flere hundre år tilbake i tiden.

Derfor finner man i dag Curlyhester i alle størrelser og eksteriørtyper. Uansett hvilken disiplin man er interessert i, kan man finne en curly som kan gå til topps i den disiplinen. Eksempler er dressur, sprang, western, distanse, kjøring, gangartsridning, terapiridning etc. Unntatt er veddeløpere og ekstreme høytsteppende showhester.

Teknisk sett er en Curlyhest en hest med krøller. Men Curlyhesten er kjent for en del andre egenskaper som skiller dem fra vanlige hester. Det mest spesielle er selvfølgelig allergivennligheten. Nevnes kan også svært rolig og folkekjært gemytt, evne til å klare ekstreme forhold som f.eks. kulde, harde høver som ikke trenger skoing, mindre panikk- og fluktinstinkt osv. Det finnes også eksteriøre trekk i tillegg til krøllene som er spesielt vanlige blant curlyhester. Nevnes kan kort og sterk rygg, små kastanjer, små eller fraværende sporer, kort munnvik, noe skråttstilte øyne. Om disse egenskapene nedarves med curlygenet (de kan sitte på samme kromoson) eller om de er et produkt av den tidligste avlen, vites ikke. To curlyhester kan få glatthårete føll, og noen ganger rapporteres disse til å ha alle curlyegenskapene bortsett fra pelsen (også allergivennligheten!), og andre ganger rapporteres de å være mere like vanlige hester og ikke allergivennlige.

Pelsen
Curlyulla har blitt klassifisert som mer lik angora enn vanlig hestepels. Man kan kalle curlyhesten for en ullhåret hest, på samme måte som det finnes andre dyr med ull. Enhver curlyhest er unik når det gjelder pelsen. I tillegg til det kan den enkelte curlyhest forandre pels fra år til år. Vinterpelstypene kan være alt fra mikrokrøller som sitter tett i tett over hele kroppen, via små eller større ringformede lokker, til et mønster som bølger over kroppen. Pelsen kan i enkelte tilfeller bli opptil 10 cm lang. Som hos alle hester røytes vinterpelsen av om våren. Mange curlyeiere tar vare på vinterpelsen og enten spinner og karder den selv eller sender den til noen som kan gjøre dette. Typisk må hesteulla blandes med litt saueull for å kunne spinnes.

Sommerpelsen er kort og krøller seg derfor mindre. Noen har sommerpels som skiller seg klart ut fra vanlig hester mens de fleste har ganske glatt sommerpels. Imidlertid kan man se på andre ting at det virkelig er en curlyhest om man ser den om sommeren. Det kan være alt fra krøllete/bølgete man og/eller hale, krøllete øyevipper og værhår, krøller i ørene og krøllete hovskjegg.

Halen og manen er et kapittel for seg hos curlyhestene. Om hesten har dobbelt sett med curlygener (homozygot) er det vanlig at den har tettere krøller og har kortere man og hale enn de som har enkelt sett med curlygener (heterozygot). Det er også forholdsvis vanlig at curlyhesten feller manen og/eller halen på våren, kanskje ikke hvert år men med noen års mellomrom. Mange curlyhester kan pryde seg med en stor, tykk og lang krøllete man og hale ikke røytes, så her finnes det noen for enhver smak. Hos mange deler manen seg på midten og ligger på begge sider av nakken.

For mere informasjon, gå til International Curly Horse Organization

Curlyhesten i Europa

Sverige (og den uheldige sammenblandingen med basjkirponnien)
I 1992 ble de første curlyhestene importert til Europa fra USA, det var en hingst og en drektig hoppe som ble importert av Rossbols Curlyhester i Sverige. På grunn av en misforståelse ble det på den tiden trodd at den amerikanske curlyhesten var i slekt med den russiske basjkirponnien. En sammenblanding av rasebeskrivelsene skjedde, og mange av curlyhestens gode egenskaper ble antatt også gjelde for basjkirponnien, bl.a. krøllete pels og allergivennligheten. Det var etterspørsel etter curlyhester i Sverige og mye billigere å importere hester fra Russland enn Amerika. Dette førte til en stor import av basjkirponnier til Sverige. Flere var det som kjøpte basjkirer i den tro at "de blir krøllete til vinteren", noe som selvfølgelig ikke skjedde. I dag finnes det ikke noen krøllete basjkirer etter det vi vet. Etterhvert kom kunnskapen om at det ikke finnes belegg for slektskap mellom de to rasene. Etter mye hardt arbeid av curly- og basjkireiere er de to rasene nå anerkjennet for å være to svært så ulike raser. I dag finnes det rundt 130 curlyhester i Sverige, som er det eneste landet som har en stamboksførende forening, Svenska American Curly Horse Föreningen.
Øvrige Europa
Tyskland fulgte etter Sverige som importland, og nå finnes det curlyhester i Frankrike, Norge, Nederland, Storbritannia, Østerrike, Sveits, Danmark og Spania. I disse landene er det ingen basjkirponnier. For å finne noen adresser og websider til curlyeiere i disse landene, se

Curlyhesten i Norge

De første curlyhestene kom til Norge i slutten av år 2000. Det var våre tre hopper importert fra USA. Vi har importert ytterligere hester fra Sverige og USA, og andre har importert fra Sverige og Canada. For tiden finnes det omlag 30 curlyhester i landet. Holmestrand/Hof er sterkest representert med flest hester. Ellers er det hester spredd over landet fra Sørlandet til Troms.

HER KAN DU SE CURLYHESTER I NORGE

Tre føll ventes i 2008, alle hos Jensens Curlyhester. To av føllene har kommet, et ventes.

Navn Født Kjønn Farge Oppdretter Eier Diverse
*Walker's Queen B 1995 Hoppe Rød sabino pinto Johnny Brooks, MO, USA Jensens Curlyhester Importert fra USA i 2000
*Moonlight Sonata 1996 Hoppe Gul sabino pinto Dwight Rogers, IA, USA Jensens Curlyhester Importert fra USA i 2000
*BS Summer Hope 1996 Hoppe Rød Linda Coulter, Missouri, USA På fôr hos Helene Kjønes, Hallingal Importert fra USA i 2004
*BNC Moonlight 1997 Hoppe Brun Blue Northern Curlies, Alberta, Canada Strømseng, Bardu Importert fra Canada i 2004
*LS Sassey Lady 1997 Hoppe Rød Lowell Speakman, OH, USA Jensens Curlyhester Importert fra USA i 2000
*Stormy's Northern Light 1999 Vallak Borket Gerhardsson's Curly Horses, Sverige Anita Løvli, Hof Importert fra Sverige i 2001
*Cherokee's Black Hawk 1999 Vallak Svart Rossbol's Curly Horses, Sverige Kristine Helle Importert fra Sverige i 2002.
*Sweet Pea 1999 Hoppe Sølvsvart Missouri, USA Jensens Curlyhester Europas minste Curly ponnihoppe
*DC's Born In Sand 2000 Hoppe Rød Dalslands Curlystall, Sverige Linda O. Kvien, Sunnmøre Importert fra Sverige i 2001
*Cherokee's Navajo 2000 Hoppe Brun Rossbol's Curly Horses, Sverige Sissel Hvitsand, Ler Importert fra Sverige i 2001
*Borne's Pocahontas 2000 Hoppe Gul Marianne Bornemark, Sverige Sissel Hvitsand, Ler Importert fra Sverige i 2006
*Ivory Felicity 2001 Hoppe Gul Johnson, Canada Strømseng, Bardu Importert fra Canada i 2004
*FC Justa Touch of Mist 2002 Hoppe Rød sabino Ron og Karen Hellesvig, MO, USA Jensens Curlyhester (Sam sin hest :-) Importert fra USA i 2007
*Texas Dream 2002 Vallak Brun Jensens Curlyhester Kristine Mikaelsen, Kristiansand .
*Wyoming Dream 2003 Vallak Rød sabino Jensens Curlyhester Kristine Helle, Hemsedal
*Cherokee's Chokonene 2003 Vallak Brun Rossbol Curly Horses, Sverige Emilie Olsen, Mo i Rana
*Pirate's Little Buccaneer EB 2003 Hingst Borket botet Bancroft Curly Ponies, WA, USA Jensens Curlyhester Importert fra USA i 2007. Europas minste curly hingst.
*Dakota Dream 2004 Hoppe Sølvsvart Jensens Curlyhester Jensens Curlyhester .
*Spirit of Norway 2004 Vallak Mørkbrun Sissel Hvitsand, Ler På fôr hos Solveig Stevens, Jevnaker .
*Audacious Amoire 2004 Hoppe Brun Johnson, Canada Strømseng, Bardu Importert fra Canada i 2004
*CCCH Warrior Luke 2004 Hingst Gråblakk Crow Country Curlies, Montana, USA Strømseng, Bardu Importert fra Canada i 2004
*Beauhill Smokey Bear 2005 Vallak Brun? Strømseng, Bardu Strømseng, Bardu Tilsalgs
*Melody of Norway 2005 Hoppe Gul Sissel Hvitsand, Ler Sissel Hvitsand, Ler Ikke til salgs
*RCR Backfire 2005 Hoppe Rød sabino Richardson Curly Ranch, IA, USA Jensens Curlyhester Importert fra USA i 2007. Tilsalgs
*Lovely Shadow 2006 Hingst Rød Anita Løvli, Hof Laila Egner, Sørum .
*Golden Gaits Geronimo 2006 Vallak Gul Marianne Bornemark, Sverige Elisabeth Mehl, Lindås .
*Lockens Ollie-Maya 2006 Hoppe Svart Rossbol Curly Horses, Sverige Christine Stang, Sylling .
*Perfect of Norway 2007 Hoppe Brun Sissel Hvitsand, Ler Elisabeth Mehl, Lindås .
*Florida Dream 2008 Hoppe Rød Jensens Curlyhester Jensens Curlyhester Tilsalgs
*Pennsylvania Dream 2008 Hoppe Rød Jensens Curlyhester Jensens Curlyhester Tilsalgs. Europas minste curlyhoppe tilsalgs.

Hva koster en curly?

En Curlyhest koster i USA fra 1000 og opptil 10000 USD. Om man skal ha en voksen, innridd hest av god kvalitet må man regne med minst 3-4000 USD. Her er et eksempel på et raskt overslag om hvor mye det gjerne koster å få en slik hest til Norge. De fleste vil importere drektige hopper. I tillegg vil det komme evt. kostnader for å reise til USA for å se på hesten.

Pris: $ 4000
Transport innen USA: $ 1000
Bedekning, oppstalling hos hingst, ultralyder etc.: $ 1000
Karantene og eksportdokumenter: $ 1000
Transport til Sverige: $ 3000
Transport til Norge og tolldokumenter: $ 1000
Nå er vi oppe i $ 11 000. Med en dollarkurs på 7 kr er det 77 000 kr. Legg til 5 000 kr i toll og 24 % mva på hele beløpet. Det blir drøyt 100 000 kr totalt.

Det kan gjøres billigere, f.eks. om man er så heldig å finne drømmehesten ferdig bedekket med en passende hingst for en rimelig penge, og om man klarer å ordne transport med helst seks hester samtidig fra noenlunde samme sted og til samme sted, og at hestene befinner seg ikke langt fra en flyplass som flyr ut hester.

Å kjøpe en hest i Europa er billigere og greiere, det er kortere å reise for å se på hesten, det er mye mindre styr med transport, man slipper karantene osv. Dessuten er det tryggere. Om man frakter en hest fra Amerika og det viser seg at det er noe galt med den, vil det på grunn av fraktkostnaden være umulig å sende den tilbake.

I Sverige koster en Curly fra 35 000 SEK og oppover mot 100 000 SEK. Hoppeføll er gjerne dyrere enn hingsteføll, og jo eldre hestene er og jo mere de kan, jo dyrere blir de. Det har hittil vært nesten bare føll og åringer på markedet i Sverige, men begynner nå å komme noen eldre hester. I tillegg til prisen må man regne med å betale for eksportdokumenter, transport, 5 000 NOK i toll, og 24 % mva på hele beløpet.

I Norge er det stort sett vi som har Curlyhester til salgs. Prisen avhenger av alder, kjønn, kvalitet og utdanningsnivå, og ligger på kr 40 000 og oppover. Mva kommer i tillegg. Hvis du kjøper hesten i næring, får du mva tilbake. Den store fordelen med å kjøpe hest i Norge, er at du uten problemer med grensepapirer og fortolling, kan ha hesten på prøve før du kjøper den. Hvis du er allergisk er det viktig å teste allergien over tid, for å være helt sikker på at det går bra. Samt at det er fint å prøve om kjemien stemmer mellom deg og den hesten du har lyst til å kjøpe.

Om du vil kjøpe Curly og ikke finner en som passer til ditt behov hos oss, ta kontakt allikevel. Jeg har oversikt over de fleste som er til salgs i Sverige, samt en mengde i USA, og jeg kjenner blodslinjene og har sett hundrevis av Curlyhestene der borte. Har også kjennskap til importrutiner, og har kontakter med transportører og agenter....

Press BACK in your browser to go back to previous page. --- No frames visible, stuck in somebody else's frames or is it wrong language? Go to the front page and start over.
Trykk på TILBAKE i nettleseren din for å gå tilbake til forrige side. --- Ingen ramme synlig, sitter du fast i andre sine rammer eller er det feil språk? Gå til forsiden og start på nytt.